கரிநாள் தேதிகள் கரி நாள் நாட்கள் 2020

ஆண்டு      
ஆண்டுதேதிமாதம்நாள் கிழமை
202015ஜனவரிபுதன்
202016ஜனவரிவியாழன்
202025ஜனவரிசனி
202031ஜனவரிவெள்ளி
202027பிப்ரவரிவியாழன்
202028பிப்ரவரிவெள்ளி
202029பிப்ரவரிசனி
202019மார்ச்வியாழன்
202028மார்ச்சனி
20201ஏப்ரல்புதன்
202019ஏப்ரல்ஞாயிறு
202028ஏப்ரல்செவ்வாய்
202020மேபுதன்
202029மேவெள்ளி
202015ஜூன்திங்கள்
202020ஜூன்சனி
202017ஜூலைவெள்ளி
202025ஜூலைசனி
20204ஆகஸ்ட்செவ்வாய்
202018ஆகஸ்ட்செவ்வாய்
202025ஆகஸ்ட்செவ்வாய்
202013செப்டம்பர்ஞாயிறு
20202அக்டோபர்வெள்ளி
202015அக்டோபர்வியாழன்
202022அக்டோபர்வியாழன்
20205நவம்பர்வியாழன்
202016நவம்பர்திங்கள்
202025நவம்பர்புதன்
20202டிசம்பர்புதன்
202021டிசம்பர்திங்கள்
202026டிசம்பர்சனி

கரி நாள் தினங்கள்

கரிநாளில் ஏன் நல்ல சுப நிகழ்ச்சிகள் செய்ய கூடாது

வருட / மாத கரிநாள் தேதிகள்

மற்ற ஆண்டுகளுக்கான கரிநாள் தேதிகள்