கரிநாள் தேதிகள் கரி நாள் நாட்கள் 2023

ஆண்டு      
ஆண்டுதேதிமாதம்நாள் கிழமை
202315ஜனவரிஞாயிறு
202316ஜனவரிதிங்கள்
202317ஜனவரிசெவ்வாய்
202325ஜனவரிபுதன்
202331ஜனவரிசெவ்வாய்
202327பிப்ரவரிதிங்கள்
202328பிப்ரவரிசெவ்வாய்
202320மார்ச்திங்கள்
202329மார்ச்செவ்வாய்
20232ஏப்ரல்ஞாயிறு
202319ஏப்ரல்புதன்
202328ஏப்ரல்வெள்ளி
202321மேஞாயிறு
202330மேசெவ்வாய்
202331மேபுதன்
202316ஜூன்வெள்ளி
202321ஜூன்புதன்
202318ஜூலைசெவ்வாய்
202326ஜூலைபுதன்
20235ஆகஸ்ட்சனி
202319ஆகஸ்ட்சனி
202326ஆகஸ்ட்சனி
202314செப்டம்பர்வியாழன்
20233அக்டோபர்செவ்வாய்
202316அக்டோபர்திங்கள்
202323அக்டோபர்திங்கள்
20236நவம்பர்திங்கள்
202317நவம்பர்வெள்ளி
20233டிசம்பர்ஞாயிறு
202322டிசம்பர்வெள்ளி
202325டிசம்பர்திங்கள்
202327டிசம்பர்புதன்

கரி நாள் தினங்கள்

கரிநாளில் ஏன் நல்ல சுப நிகழ்ச்சிகள் செய்ய கூடாது

வருட / மாத கரிநாள் தேதிகள்