கரிநாள் தேதிகள் கரி நாள் நாட்கள் 2018

ஆண்டு      
ஆண்டுதேதிமாதம்நாள் கிழமை
201814ஜனவரி ஞாயிறு
201815ஜனவரி திங்கள்
201816ஜனவரி செவ்வாய்
201824ஜனவரி புதன்
201830ஜனவரி செவ்வாய்
201827பிப்ரவரிசெவ்வாய்
201828பிப்ரவரிபுதன்
20181மார்ச் வியாழன்
201820மார்ச் செவ்வாய்
201829மார்ச் வியாழன்
20182ஏப்ரல் திங்கள்
201819ஏப்ரல் வியாழன்
201828ஏப்ரல் சனி
201821மே திங்கள்
201830மே புதன்
201831மே வியாழன்
201815ஜூன் வெள்ளி
201820ஜூன் புதன்
201818ஜூலைபுதன்
201826ஜூலைவியாழன்
20185ஆகஸ்ட்ஞாயிறு
201818ஆகஸ்ட்சனி
201825ஆகஸ்ட்சனி
201813செப்டம்பர்வியாழன்
20182அக்டோபர்செவ்வாய்
201815அக்டோபர்திங்கள்
201823அக்டோபர்செவ்வாய்
20186நவம்பர் செவ்வாய்
201817நவம்பர் சனி
201819நவம்பர் திங்கள்
201826நவம்பர் திங்கள்
20183டிசம்பர் திங்கள்
201821டிசம்பர் வெள்ளி
201824டிசம்பர் திங்கள்
201826டிசம்பர் புதன்

கரி நாள் தினங்கள்

கரிநாளில் ஏன் நல்ல சுப நிகழ்ச்சிகள் செய்ய கூடாது

வருட / மாத கரிநாள் தேதிகள்

மற்ற ஆண்டுகளுக்கான கரிநாள் தேதிகள்