கரிநாள் தேதிகள் கரி நாள் நாட்கள் 2019

ஆண்டு      
ஆண்டுதேதிமாதம்நாள் கிழமை
201915ஜனவரி செவ்வாய்
201916ஜனவரி புதன்
201917ஜனவரி வியாழன்
201925ஜனவரி வெள்ளி
201927பிப்ரவரிபுதன்
201928பிப்ரவரிவியாழன்
20191மார்ச் வெள்ளி
201920மார்ச் புதன்
201929மார்ச் வெள்ளி
201919ஏப்ரல் வெள்ளி
201928ஏப்ரல் ஞாயிறு
201921மே செவ்வாய்
201930மே வியாழன்
201931மே வெள்ளி
201921ஜூன் வெள்ளி
201918ஜூலைவியாழன்
201926ஜூலைவெள்ளி
20195ஆகஸ்ட்திங்கள்
201919ஆகஸ்ட்திங்கள்
201926ஆகஸ்ட்திங்கள்
201914செப்டம்பர்சனி
20193அக்டோபர்வியாழன்
201916அக்டோபர்புதன்
201923அக்டோபர்புதன்
20196நவம்பர் புதன்
201917நவம்பர் ஞாயிறு
201918நவம்பர் திங்கள்
201926நவம்பர் செவ்வாய்
20193டிசம்பர் செவ்வாய்
201922டிசம்பர் ஞாயிறு
201925டிசம்பர் புதன்
201927டிசம்பர் வெள்ளி

கரி நாள் தினங்கள்

கரிநாளில் ஏன் நல்ல சுப நிகழ்ச்சிகள் செய்ய கூடாது

வருட / மாத கரிநாள் தேதிகள்

மற்ற ஆண்டுகளுக்கான கரிநாள் தேதிகள்