தமிழ்நாடு அரசு விடுமுறை நாட்கள் 2023

ஆண்டு      


ஆண்டுமாதம்தேதிநாள் கிழமைஅரசு விடுமுறை
2023ஜனவரி1ஞாயிறுஆங்கிலப் புத்தாண்டு தினம்
2023ஜனவரி15ஞாயிறுதைப்பொங்கல் / பொங்கல் பண்டிகை
2023ஜனவரி16திங்கள்மாட்டுப் பொங்கல் / திருவள்ளுவர் தினம்
2023ஜனவரி17செவ்வாய்காணும் பொங்கல்
2023ஜனவரி21சனிதைப்பூசம்
2023ஜனவரி26வியாழன்குடியரசு தினம்
2023மார்ச்22புதன்தெலுங்கு வருடப் பருப்பு
2023ஏப்ரல்4செவ்வாய்மகாவீரர் ஜெயந்தி
2023ஏப்ரல்7வெள்ளிஈஸ்டர் / புனித வெள்ளி
2023ஏப்ரல்14வெள்ளிதமிழ் வருடப் பருப்பு
2023ஏப்ரல்22சனிரமலான் /ரம்ஜான் பண்டிகை
2023மே1திங்கள்மே தினம் / உழைப்பாளர்கள்
2023ஜூன்29வியாழன்பக்ரீத் பண்டிகை
2023ஜூலை29சனிமொஹரம் பண்டிகை
2023ஆகஸ்ட்15செவ்வாய்இந்திய சுதந்திர தினம்
2023செப்டம்பர்7வியாழன்கிருஷ்ண ஜெயந்தி / ஜன்மாஷ்டமி
2023செப்டம்பர்19செவ்வாய்விநாயகர் சதுர்த்தி
2023செப்டம்பர்28வியாழன்மீலாதுன் நபி
2023அக்டோபர்2திங்கள்காந்தி ஜெயந்தி
2023அக்டோபர்23திங்கள்ஆயுத பூஜை
2023அக்டோபர்24செவ்வாய்விஜய தசமி
2023நவம்பர்12ஞாயிறுதீபாவளி
2023டிசம்பர்25திங்கள்கிருஸ்துமஸ்

தமிழ்நாடு அரசு விடுமுறை நாட்கள் பட்டியல்

வருட தமிழ்நாடு அரசு விடுமுறை தேதிகள்

தமிழ்நாடு அரசாங்க பள்ளிகள், அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு பொது விடுமுறை நாட்கள்