தமிழ்நாடு அரசு விடுமுறை நாட்கள் 2019

ஆண்டு      


ஆண்டுமாதம்தேதிநாள் கிழமைஅரசு விடுமுறை
2019ஜனவரி1செவ்வாய்ஆங்கிலப் புத்தாண்டு தினம்
2019ஜனவரி14திங்கள் தைப்பொங்கல் / பொங்கல் பண்டிகை
2019ஜனவரி15செவ்வாய்திருவள்ளுவர் தினம்
2019ஜனவரி16புதன்காணும் பொங்கல்
2019ஜனவரி26சனிக்குடியரசு தினம்
2019ஏப்ரல்1திங்கள் வங்கி ஆண்டு கணக்கு மூடல்
2019ஏப்ரல்6சனிதெலுங்கு வருடப்பிறப்பு தினம்
2019ஏப்ரல்14ஞாயிறு அம்பேத்கர் ஜெயந்தி தினம்
2019ஏப்ரல்14ஞாயிறு தமிழ் புத்தாண்டு தினம்
2019ஏப்ரல்17புதன்மகாவீரர் ஜெயந்தி
2019ஏப்ரல்19வெள்ளி ஈஸ்டர் / புனித வெள்ளி
2019மே1புதன்மே தினம் / உழைப்பாளர்கள்
2019ஜூன்5புதன்ரமலான் /ரம்ஜான் பண்டிகை
2019ஆகஸ்ட்12திங்கள் பக்ரீத் பண்டிகை
2019ஆகஸ்ட்15வியாழன்இந்திய சுதந்திர தினம்
2019ஆகஸ்ட்24சனிகிருஷ்ண ஜெயந்தி / ஜன்மாஷ்டமி
2019செப்டம்பர்2திங்கள் விநாயக சதுர்த்தி
2019செப்டம்பர்10செவ்வாய்மொகரம் பண்டிகை
2019அக்டோபர்2புதன்காந்தி ஜெயந்தி
2019அக்டோபர்7திங்கள் ஆயுத பூஜை
2019அக்டோபர்8செவ்வாய்விஜய தசமி
2019அக்டோபர்26சனிதீபாவளி
2019நவம்பர்10ஞாயிறு மீலாதுன் நபி
2019டிசம்பர்25புதன்கிருஸ்துமஸ்

தமிழ்நாடு அரசு விடுமுறை நாட்கள் பட்டியல்

வருட தமிழ்நாடு அரசு விடுமுறை தேதிகள்

தமிழ்நாடு அரசாங்க பள்ளிகள், அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு பொது விடுமுறை நாட்கள்