விரதம் இருக்கும் தேதிகள் , தமிழ் ஹிந்து விரத நாட்கள் 2022 காலண்டர்

ஆண்டு      

தமிழ் விரத தேதிகள்


ஆண்டுமாதம்அமாவாசைபௌர்ணமிசங்கடசஷ்டிதிருவோணம்ஏகாதசிபிரதோஷம்சிவராத்ரிகார்த்திகை


விரத தேதிகள் ஜனவரி 2022

விரத தேதிகள் பிப்ரவரி 2022

விரத தேதிகள் மார்ச் 2022

விரத தேதிகள் ஏப்ரல் 2022


விரத தேதிகள் மே 2022

விரத தேதிகள் ஜூன் 2022

விரத தேதிகள் ஜூலை 2022

விரத தேதிகள் ஆகஸ்ட் 2022


விரத தேதிகள் செப்டம்பர் 2022

விரத தேதிகள் அக்டோபர் 2022

விரத தேதிகள் நவம்பர் 2022

விரத தேதிகள் டிசம்பர் 2022