வாஸ்து செய்ய உகந்த நாட்கள் 2022 | வாஸ்து சேயும் நாட்கள்

ஆண்டு

ஆண்டுமாதம்தேதிநாள்தமிழ் மாதம்தமிழ் தேதிநேரம் வேளை
202225 Jan 22செவ்வாய்தை1210:41 - 11:17காலை
20226 Mar 22ஞாயிறுமாசி2210:32 - 11:08காலை
202223 Apr 22சனிசித்திரை1008:54 - 09:30காலை
20224 Jun 22சனிவைகாசி2109:58 - 10:34காலை
202227 Jul 22புதன்ஆடி1107:44 - 08:20காலை
202222 Aug 22திங்கள்ஆவணி607:23 - 07:59காலை
202228 Oct 22வெள்ளிஐப்பசி1107:44 - 08:20காலை
202224 Nov 22வியாழன்கார்த்திகை811:29 - 12:05காலை


தமிழ் காலண்டரில் வாஸ்து செய்ய உன்னதமான நாட்கள்

வீடு / மனை / அலுவலகம் / கட்டிடம் கட்ட , தொடங்க , திறக்க சிறந்த நாட்கள்

தமிழ் பஞ்சாங்கம் நாட்காட்டி முறைப்படி , வாஸ்து செய்ய சிறந்த நாட்கள்