2023 வருடம் முஸ்லீம் இஸ்லாம் பண்டிகை தேதிகள், விடுமுறை நாட்கள் காலண்டர் 2023

Select Year      
ஆண்டுமாதம்தேதிநாள் கிழமைபண்டிகை
2023மார்ச்22புதன்ரம்ஜான் முதல் தேதி
2023ஏப்ரல்22சனிரம்ஜான் பண்டிகை
2023ஜூன்29வியாழன்பக்ரீத் பண்டிகை
2023ஜூலை19புதன்ஹிஜிரி வருடப்பிறப்பு
2023ஜூலை29சனிமொஹரம் பண்டிகை
2023செப்டம்பர்28வியாழன்மீலாடி நபி

முகமதியர் முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள் தமிழ் காலண்டர்

தமிழ் நாடு இஸ்லாம் பண்டிகை நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை நாட்கள் காலண்டர்

இஸ்லாம் முஸ்லீம் மத பண்டிகை காலண்டர் / வருட முஸ்லீம் விடுமுறை தின பட்டியல்