முஸ்லீம் இஸ்லாம் பண்டிகை தேதிகள், விடுமுறை நாட்கள் காலண்டர் 2021

Select Year      
ஆண்டுமாதம்தேதிநாள் கிழமைபண்டிகை
2021மார்ச்11வியாழன்லைலத்துல் மிஃராஜ்
2021ஏப்ரல்14புதன்ரம்ஜான் முதல் தேதி
2021மே9ஞாயிறுலைலத்துல்கதர்
2021மே14வெள்ளிரம்ஜான் பண்டிகை
2021ஜூலை20செவ்வாய்அரபா மெக்காவுக்கு ஹஜ் யாத்திரை செய்த நாள்
2021ஜூலை21புதன்பக்ரீத் பண்டிகை
2021ஆகஸ்ட்11புதன்ஹிஜிரி வருடப்பிறப்பு
2021ஆகஸ்ட்20வெள்ளிமொஹரம் பண்டிகை
2021அக்டோபர்9வெள்ளிமீலாடி நபி

முகமதியர் முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள் தமிழ் காலண்டர்

தமிழ் நாடு இஸ்லாம் பண்டிகை நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை நாட்கள் காலண்டர்

இஸ்லாம் முஸ்லீம் மத பண்டிகை காலண்டர் / வருட முஸ்லீம் விடுமுறை தின பட்டியல்