கிறிஸ்துவ பண்டிகை தேதிகள் / நாட்கள் 2022

Select Year      


ஆண்டுமாதம்தேதிநாள் கிழமைபண்டிகை
2022ஜனவரி1சனிஆங்கிலப் புத்தாண்டு
2022ஏப்ரல்15வெள்ளிஈஸ்டர் / புனித வெள்ளி
2022ஏப்ரல்17ஞாயிறுஈஸ்டர் சண்டே
2022டிசம்பர்24சனிகிறிஸ்துமஸ் ஈவ்
2022டிசம்பர்25ஞாயிறுகிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை
2022டிசம்பர்31சனிநியூ இயர்ஸ் ஈவ்


கிறிஸ்துவர்கள் வழிபடும் பண்டிகை தேதிகள் காலண்டர்

தமிழ் கிறிஸ்துவர்கள் மத பண்டிகை தேதிகள் காலண்டர்

கிறிஸ்துவர்கள் மத பண்டிகை தேதிகள்