2023 வருடம் கிறிஸ்துவ பண்டிகை தேதிகள் / நாட்கள் 2023

Select Year      


ஆண்டுமாதம்தேதிநாள் கிழமைபண்டிகை
2023ஜனவரி1ஞாயிறுஆங்கிலப் புத்தாண்டு
2023ஏப்ரல்7வெள்ளிஈஸ்டர் / புனித வெள்ளி
2023ஏப்ரல்9ஞாயிறுஈஸ்டர் சண்டே
2023டிசம்பர்24ஞாயிறுகிறிஸ்துமஸ் ஈவ்
2023டிசம்பர்25திங்கள்கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை
2023டிசம்பர்31ஞாயிறுநியூ இயர்ஸ் ஈவ்


கிறிஸ்துவர்கள் வழிபடும் பண்டிகை தேதிகள் காலண்டர்

தமிழ் கிறிஸ்துவர்கள் மத பண்டிகை தேதிகள் காலண்டர்

கிறிஸ்துவர்கள் மத பண்டிகை தேதிகள்